Leveringsbetingelser

Skal varene tippes af, tippes de på den aftalte plads, ved nærmeste kantsten eller anden fast belægning. Tipning så tæt ved leveringsadressen som muligt, under forudsætning af, at lastbilen kan køre der – chaufføren vurderer.

Skal varene læsses af med kran, sættes de på den aftalte plads evt. ind over hæk, ind i indkørsel, eller på anden fast belægning så tæt ved leveringsadressen som muligt. Aflæsning så tæt ved leveringsadressen som muligt, under forudsætning af, at lastbilen kan køre der – chaufføren vurderer.

Der køres ikke ind over flisebelægning, fortov og lignende, uden forudgående aftale.

Såfremt der bestilles container, som skal opstilles på offentlig vej, er der særlige betingelser. Der skal søges om tilladelse til dette hos kommunen, hvilket kunden selv skal sørge for. Såfremt det ønskes, kan CHH Transport søge tilladelsen, mod et tillægsgebyr.